Cán bộ, công chức không tổ chức tiệc cưới, sinh nhật xa hoa

Bộ Nội vụ vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định ban hành Bộ Quy tắc Đạo đức công vụ quy định cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương trong sinh hoạt, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa...