Lớp học chống lừa đảo trực tuyến cho người cao tuổi

Để tăng cường nhận thức, kiến thức về lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ người cao tuổi trước những rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng, ngân hàng Beyond và câu lạc bộ bóng đá Adelaide tại Australia đã tổ chức lớp đào tạo cho người cao tuổi chống lại các cuộc lừa đảo trực tuyến.