Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo qua mã QR

Tại Việt Nam trong năm 2022, thanh toán qua mã QR tăng tới hơn 225% về số lượng và trên 243% về giá trị so với năm 2021. 5 tháng đầu năm nay, thanh toán qua phương thức quét mã QR cũng tăng trên 150% về số lượng và hơn 30% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, khi mã QR ngày càng phổ biến, càng dễ bị đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo.