Nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến

Trước vấn nạn mất an toàn trên không gian mạng đang diễn biến ngày càng phức tạp, từ ngày 23/6-23/7, Bộ TT&TT phối hợp cùng các thành viên Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng đã triển khai chiến dịch “Tháng hành động tuyên truyền về nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến”.