Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội để mua bán người

Với thủ đoạn lên mạng xã hội facebook tìm kiếm "con mồi", rồi tiếp cận làm quen tán tỉnh yêu đương, khi đã tạo được lòng tin với nạn nhân, đối tượng còn ra mắt gia đình và đưa đi tham quan du lịch. Đây chính là thời điểm các đối tượng móc nối với nhau, dễ dàng đưa nạn nhân qua biên giới bán.