Hồ sơ mật

Hồ sơ mật: Israel chút nữa đã trở thành nước Xã hội chủ nghĩa

Hồ sơ mật: Israel chút nữa đã trở thành nước Xã hội chủ nghĩa

Ngày nay Israel là đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông. Nhưng ít ai biết được ban đầu Tel Aviv có quan hệ mật thiết với Moskva và trong khi xác lập chế độ, chút nữa họ đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

00:00 / 00:00
0:00