Podcast

Hồ sơ mật: Trận chiến đại bại khiến Thụy Sĩ trung lập suốt 500 năm qua

Hồ sơ mật: Trận chiến đại bại khiến Thụy Sĩ trung lập suốt 500 năm qua

Tại sao, Thụy Sĩ - đất nước nổi tiếng với những chiến binh đánh thuê từng chiến thắng nhiều kẻ thù, lại quyết định theo đuổi chính sách không bao giờ động binh đao?

00:00 / 00:00
0:00