Podcast

Hồ sơ mật: Máy bay Boeing Mỹ bung nóc giữa trời, tiếp viên bị cuốn mất tích

Hồ sơ mật: Máy bay Boeing Mỹ bung nóc giữa trời, tiếp viên bị cuốn mất tích

Sau tiếng nổ lớn, hành khách của chiếc Boeing thấy trên đầu họ là bầu trời xanh và cô tiếp viên hàng không đang phục vụ đã bị cuốn mất tích.

00:00 / 00:00
0:00