Podcast

Hồ sơ mật: Vũ khí hạt nhân xách tay duy nhất trên thế giới

Hồ sơ mật: Vũ khí hạt nhân xách tay duy nhất trên thế giới

Vũ khí hạt nhân xách tay hay còn gọi là “ba lô hạt nhân” là một trong những vũ khí hạt nhân chiến thuật loại nhỏ duy nhất được phát triển để đối phó với Liên Xô.

00:00 / 00:00
0:00