Podcast

Hồ sơ mật: Cuộc sơ tán bí mật thi hài Lenin tới Siberia

Hồ sơ mật: Cuộc sơ tán bí mật thi hài Lenin tới Siberia

Lâu nay người ta vẫn tin rằng, Vladimir Lenin vẫn luôn an nghỉ trong lăng trên Quảng trường Đỏ kể từ sau khi ông qua đời vào năm 1924. Điều đó không hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, thi hài lãnh tụ Liên Xô đã được đưa ra khỏi lăng trong gần 4 năm.

00:00 / 00:00
0:00