Podcast

Hồ sơ mật: Căn bệnh lạ bất kỳ ai từng đặt chân lên Mặt trăng đều mắc phải

Hồ sơ mật: Căn bệnh lạ bất kỳ ai từng đặt chân lên Mặt trăng đều mắc phải

Kể từ giữa những năm 1960, những người từng đặt chăn lên Mặt trăng đều mắc phải một căn bệnh lạ và đến nay thế giới vẫn chưa có cách nào điều trị.

00:00 / 00:00
0:00