Podcast

Hồ sơ mật: Bí ẩn bộ não biến mất của cựu Tổng thống Mỹ Kennedy

Hồ sơ mật: Bí ẩn bộ não biến mất của cựu Tổng thống Mỹ Kennedy

Làm thế nào bộ não của Tổng thống Kennedy lại biến mất. Câu hỏi đó đã khiến người Mỹ hoang mang không khác gì câu hỏi về kẻ thực sự đã ám sát vị Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

00:00 / 00:00
0:00