Hồ sơ mật

Hồ sơ mật: Vụ nổ kho vũ khí khiến thái tử nhà Minh thiệt mạng, suýt phá hủy cả Bắc Kinh

Hồ sơ mật: Vụ nổ kho vũ khí khiến thái tử nhà Minh thiệt mạng, suýt phá hủy cả Bắc Kinh

Vụ nổ kho vũ khí Wanggongchang, một trong số các kho vũ khí được đặt ngay giữa thủ đô đông đúc, đã khiến thái tử nhà Minh thiệt mạng, suýt phá hủy cả thành Bắc Kinh.

00:00 / 00:00
0:00