Hồ sơ mật

Năm lần loài người suýt tuyệt chủng

Năm lần loài người suýt tuyệt chủng

Một hố đen vũ trụ, va chạm tiểu hành tinh, chiến tranh hạt nhân, sự trỗi dậy của robot sát thủ hoặc sự đảo ngược của từ trường Trái đất đều có thể dẫn tới ngày tận thế, quét sạch toàn bộ sự sống trên Trái đất. 

00:00 / 00:00
0:00