Hồ sơ mật

Hồ sơ mật: Bi kịch chú voi khát vọng tự do, chết dưới 87 phát đạn của cảnh sát

Hồ sơ mật: Bi kịch chú voi khát vọng tự do, chết dưới 87 phát đạn của cảnh sát

Sau gần 20 năm bị giam cầm, ngược đãi, chú voi Tyke đã nổi loạn giết chết người huấn luyện, chạy thoát khỏi rạp xiếc ở Hawaii. Tyke chỉ được hưởng tự do trong nửa giờ đồng hồ trước khi bị bắn chết bởi 87 phát đạn.

00:00 / 00:00
0:00