Podcast

Hồ sơ mật: Chiến dịch cướp máy bay của 16 công dân Liên Xô gốc Do Thái

Hồ sơ mật: Chiến dịch cướp máy bay của 16 công dân Liên Xô gốc Do Thái

16 người Liên Xô gốc Do Thái đã âm mưu cướp máy bay hòng rời khỏi Liên Xô thoát về Israel trong thời kỳ Moskva ủng hộ thế giới Ả rập và đối đầu với Nhà nước Do Thái.

00:00 / 00:00
0:00