Dải Gaza đối mặt với hàng loạt thảm họa, sức ép ngừng bắn với Israel gia tăng

Những cuộc bắn phá của Israel tới ngày 15/12 đã giết chết khoảng 19.000 người và làm hơn 50.000 người khác bị thương, đồng thời đẩy dải đất thuộc Palestine này tới trước hàng loạt thảm hoạ.