Tiêu điểm Quốc tế: Cuộc chiến Gaza vào giai đoạn mới - Chiến lược của hai bên và dự báo kết cục

Khi cuộc chiến ở Dải Gaza bước sang tháng thứ ba, các chuyên gia tin rằng cuộc tấn công trên bộ của quân đội Israel hiện đang ở giai đoạn cuối cùng và có thể mang tính quyết định, đặc biệt là khi Israel đã mở các cuộc tấn công trên bộ vào khu vực phía Nam dải đất.