Tác động từ chiến trường với đàm phán thoả thuận ngừng bắn Israel - Hamas

Với những gì thể hiện, phía Israel rõ ràng gắn áp lực chiến trường với bàn đàm phán về một thoả thuận ngừng bắn với phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.