Người Gaza đang ‘lang thang vô định’ ngay trên mảnh đất quê hương

Dải Gaza không còn nơi an toàn trong xung đột giữa Israel và Hamas. Người dân nơi đây vì thế đã phải sơ tán từ phía Bắc sang phía Nam và giờ đây lại phải rời phỏi Nam Gaza vì nơi này đã trở thành vùng chiến sự.