Cục diện tỷ giá thay đổi, đồng USD thấp nhất trong 3 tháng

Đang là "vua" trong tháng 10, bước sáng tháng 11/2023, đồng USD bắt đầu trượt dốc, mở đường cho các đồng tiền khác hồi phục.