Số phận bi thảm của trẻ em Gaza giữa xung đột Israel - Hamas

Trong cuộc giao tranh, có rất nhiều trẻ em đã mất cả cha lẫn mẹ, nhưng tệ hơn thế là mất cả gia đình. Người thân hoặc hàng xóm thường đứng ra chăm sóc trẻ mồ côi, nhưng có những trường hợp nghiêm trọng đến mức không ai còn sống để làm việc đó.