Tiêu điểm tin

Chính phủ Mỹ sẽ bị đóng cửa lần thứ 15 trong 42 năm?

Chính phủ Mỹ sẽ bị đóng cửa lần thứ 15 trong 42 năm?

Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua được dự luật ngân sách vào trước ngày 1/10, Chính phủ Mỹ sẽ bị đóng cửa một lần nữa sau 14 lần bị đóng cửa từ năm 1981 đến nay.

00:00 / 00:00
0:00