Tiêu điểm tin

Toàn dân PCCC và cứu nạn, cứu hộ để bảo vệ sự an toàn cho chính mình, cho gia đình và cho toàn xã hội

Toàn dân PCCC và cứu nạn, cứu hộ để bảo vệ sự an toàn cho chính mình, cho gia đình và cho toàn xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kêu gọi từng người dân, từng gia đình hãy tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, tích cực hưởng ứng phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy” để bảo vệ sự an toàn cho chính mình, cho gia đình và cho toàn xã hội.

00:00 / 00:00
0:00