Tiêu điểm tin

Toà phán quyết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phạm tội gian lận

Toà phán quyết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phạm tội gian lận

Trước phán quyết này, ông Trump và các bị cáo khác nói họ không hề phạm tội gian lận và dự định sẽ kháng cáo phán quyết của Thẩm phán Engoron bằng "mọi biện pháp".

00:00 / 00:00
0:00