Podcast

Nước Đông Nam Á đầu tiên cấm giao dịch hàng hoá trên mạng xã hội

Nước Đông Nam Á đầu tiên cấm giao dịch hàng hoá trên mạng xã hội

Cùng với việc không cho phép các nền tảng truyền thông xã hội hoạt động như các trang thương mại điện tử nữa, quốc gia Đông Nam Á này còn quy định cả giá trị đối với một mặt hàng mua trực tiếp từ nước ngoài qua sàn thương mại điện tử.

00:00 / 00:00
0:00