Chiến thắng Điện Biên Phủ - Hình mẫu của liên minh Việt Nam, Lào và Campuchia

Vào những ngày này cách đây tròn 70 năm, chiến dịch 56 ngày đêm Điện Biên Phủ sắp kết thúc với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Ngày 7/5/1954, dấu mốc lịch sử chính thức khép lại cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ của dân tộc Việt Nam. Nhận định về ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ, một học giả Campuchia cho rằng, đây là một hình mẫu tiêu biểu của tinh thần đoàn kết giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.