Điện Biên Phủ trong ký ức Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St Petersburg

Những ngày này, cả nước đang hướng về Điện Biên. Tại thành phố Saint Petersburg của LB Nga, ông Evgheny Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của thành phố, lại nhớ về những năm tháng ông đến Việt Nam công tác khi còn là nhà ngoại giao trẻ. Và cuộc gặp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đại biểu thanh niên đã trở thành một dấu mốc, mở ra chương “Việt Nam” trong sự nghiệp của ông sau này.