Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một trong những thắng lợi đỉnh cao, biểu tượng cho nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo và tinh thần chiến đấu anh dũng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 7 thập kỷ qua, những chàng thanh niên ngày ấy, bây giờ đã là những cụ ông chân yếu, mắt mờ. Nhưng khi nhắc về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, họ vẫn nhớ như in kỷ niệm của những ngày gian khó “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non, gan không núng, chí không mòn”…