Giáo sư Nga nhận định về Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ

Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, các bạn Nga coi như “Trận đánh Stalingrad của Việt Nam” - một chiến thắng quyết định, buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán Geneva và ký Hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. 70 năm sau, giáo sư Vladimir Kolotov, Trưởng khoa Lịch sử các nước Viễn Đông, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh, khẳng định với chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam đã trở thành hình mẫu cho rất nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới.