Tầm vóc thời đại và giá trị di sản của chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 4/5, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia 'Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954: Tầm vóc thời đại và giá trị di sản'. Hội thảo do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức.