Pháo cao xạ - vũ khí bí mật làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Câu chuyện pháo cao xạ - vũ khí bí mật được đưa vào chiến dịch góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, đồng thời đánh dấu một bước trưởng thành và lớn mạnh của Quân đội ta trên con đường tiến lên chính quy, hiện đại.