Tái hiện đoàn quân xe đạp thồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài từ ngày 13/3 - 7/5/1954, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến với những chiếc xe đạp thồ thô sơ đã khiến địch bất ngờ. Bằng ý chí quyết tâm, mỗi dân công đã vận chuyển hàng trăm kg hàng hóa, đạn dược trên chiếc xe thồ vào chiến trường, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu. Đoàn quân xe đạp thồ huyền thoại sẽ được tái hiện lại trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.