Chuyện những cựu binh Pháp với nắm đất từ Điện Biên

Đã 70 năm trôi qua, những người lính từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều người đã không còn nữa. Số ít những người còn sống đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Với những cựu binh Pháp cũng vậy. Nhóm những người lính từng tham chiến ở Đông Dương, dù đều đã trên 90, vẫn luôn nhớ đến 56 ngày đêm kinh hoàng và có mong muốn mang theo mình một chút đất của Điện Biên và tình yêu với Việt Nam khi vào cõi Vĩnh hằng. Phóng viên TTXVN đã có dịp tìm hiểu câu chuyện này.