Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Thắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954 với đỉnh cao là trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ đã đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đi đến thắng lợi hoàn toàn. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ngoài chiến lược, chiến thuật tấn công đúng đắn, còn nhờ vào sự đoàn kết, đồng lòng ủng hộ của toàn thể đồng bào cả nước. Có thể nói, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.