Âm vang Điện Biên Phủ

Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng chấn động địa cầu này đã buộc Pháp phải ngồi vào bàn ký Hiệp định Geneva công nhận nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của không chỉ Việt Nam mà còn cả Lào và Campuchia.