Hồi ức của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa

Đến với Điện Biên hôm nay, sau 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, chúng ta có thể nhận thấy rõ sự thay đổi của mảnh đất gắn liền với chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.