Khối bộc phá nghìn cân- bước ngoặt lịch sử trong chiến dịch Điện BIên phủ

Trong suốt cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, lần đầu tiên Quân đội nhân dân Việt Nam quyết định dùng khối bộc phá lớn tới gần 1.000kg để tiêu diệt cứ điểm kiên cố của địch. Sự sáng tạo, kiên trì và dũng cảm đã góp phần mở đường cho quân ta tiến lên giải phóng toàn bộ Điện Biên Phủ.