Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, đạt 25,76 tỷ USD

Sự gia tăng về tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, nhất là số lượt dự án điều chỉnh vốn, đã khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam.