Podcast

Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

Việt Nam nhập khẩu điện thoại và linh kiện nhiều nhất từ Trung Quốc

Vượt qua Hàn Quốc, Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp điện thoại các loại và linh kiện cho Việt Nam với tỷ trọng hơn 80%...

00:00 / 00:00
0:00