Kinh tế Trung Quốc giảm phát tháng thứ ba liên tiếp

Tháng 12/2023 là tháng thứ 3 mà CPI của Trung Quốc giảm liên tiếp, xác lập chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 10/2009.