Podcast

Các ngân hàng lớn công bố kết quả kinh doanh khả quan

Các ngân hàng lớn công bố kết quả kinh doanh khả quan

Mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng phần lớn các ngân hàng đều công bố kết quả kinh doanh năm 2023 khả quan, trong đó các ngân hàng lớn đều đạt và vượt kết hoạch.

00:00 / 00:00
0:00