Podcast

Giá USD tự do tăng gần mốc 25.000 đồng

Giá USD tự do tăng gần mốc 25.000 đồng

Trong hai ngày đầu tuần, tỷ giá tại Vietcombank tăng 40 VND/USD. Giá USD tự do cũng đang tiến khá gần mốc 25.000 đồng.

00:00 / 00:00
0:00