Việt Nam không ngừng nỗ lực gỡ 'thẻ vàng' IUU

Việc gỡ “thẻ vàng” IUU là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết vì Liên minh châu Âu nằm trong top 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam.