Chốt thời hạn trình phương án điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế

Trong khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải trình phương án điều chỉnh giá trước ngày 25/10/2023, Bộ Y tế cũng phải trình Chính phủ cho ý kiến về phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong tháng 10/2023.