Viễn cảnh ngừng bắn lâu dài sau khi Hamas trao trả những con tin đầu tiên

Theo thoả thuận ngừng bắn tạm thời, những con tin đầu tiên sẽ được Hamas trao trả cho Israel vào  lúc 16 giờ địa phương tức 21 giờ ngày 24/11, nhưng ngừng bắn lâu dài, chấm dứt xung đột ở Dải Gaza lại là vấn đề không dễ giải quyết.