Dải Gaza - nơi nguy hiểm nhất đối với trẻ em trên thế giới

Theo Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), bà Catherine Russell, cái giá thực sự của cuộc chiến mới nhất ở Palestine và Israel sẽ được tính bằng mạng sống của trẻ em - những đứa trẻ thiệt mạng vì bạo lực và cuộc đời bị thay đổi mãi mãi vì chiến sự.