Hình ảnh đầu tiên phía sau cánh cửa cuối đường hầm của Hamas dưới bệnh viện Al-Shifa

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố hình ảnh đầu tiên phía sau cánh cửa ở cuối đường hầm dưới bệnh viện Al-Shifa lớn nhất Dải Gaza.