Vì sao Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương kiên quyết xoá bỏ Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ?

Hoạt động của Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã vi phạm nghiêm trọng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân, có dấu hiệu lợi dụng giáo lý của tôn giáo để trục lợi cá nhân…. cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật .