Tín hiệu từ việc Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu

Ở thời điểm hiện tại khi thanh khoản hệ thống đang dư thừa, động thái hút ròng của Ngân hàng Nhà nước nên được xem xét trong mối tương quan với diễn biến về tỷ giá.